Doorniks Zwart geef geklasseerde monumenten hun glorie terug!

Blauwe steen is niet de enige Belgische kalksteen. Zo vind je ook de Doornikse steen® oftwel Doorniks Zwart. Deze steen is veel zeldzamer en de ontginning ervan is beperkt.

Maar als het gaat om klassevolle restauraties zoals voor kerken en andere geklasseerde gebouwen, is het Doorniks Zwart de oplossing bij uitstek omdat het de steen is die destijds gebruikt werd. De Scierie levert ook deze stijlvolle steen, feilloos afgewerkt.

De afzetting in de groeve, verdeeld in een opeenstapeling van dunne oeverbanken, levert een zeer fijnkorrelige steen op. De aanwezigheid van crinoï deeltjes en schelpfragmenten zijn kenmerkend voor deze steen. Na uitkapping ontdek je twee variëteiten met verschillende kwaliteiten en toepassingsmogelijkheden.

Oorspronkelijk leverde de Carrière Lemay de blokken. Deze Carrière werd echter overgenomen en de steen is intussen veel moeilijker te verkrijgen.

Wie graag een voorbeeld ziet: de toren van de Kerk van Assenede werd gerenoveerd met breuksteen in Doornikse steen®, onder coördinatie van PIT Antwerpen.

Weetjes

De Doornikse steen® moet in buitentoepassingen steeds in de richting van de gelaagdheid geplaatst worden.

Bekijk de technische fiche 1 Bekijk de technische fiche 2 Brochure

Réalisation : Eglise de Assenede restaurée en Pierre de Tournai® par la firme Pit Antwerpen à partir de moellons fournis par la Scierie des Carrières de Maffle