Kennisgeving rechten persoonsgegevens

Kennisgeving rechten persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld en/of verwerkt door Scierie des Carrières de Maffle teneinde uw relatie met het bedrijf te beheren en u beter van dienst te zijn middels een gepersonaliseerde ervaring en interactie. Hiertoe kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere, gelieerde bedrijven in de CROMBE Groep.

Zoals de lokale databeschermingswetgeving vereist, heeft u recht op toegang, rectificatie, oppositie of verwijdering. Daartoe kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze firma op het e-mail adres info@scieriemaffle.be. U kunt deze link ook gebruiken als u vragen heeft of een klacht wilt indienen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.